Ekologická likvidace vozidel

Novelizace zákona 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel povinnost provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla.

Jak probíhá likvidace vozidel?

01

Vaše vozidlo vyzvedneme na Vámi určeném místě

02

Zajistíme ekologickou likvidaci vozidla

03

Vozidlo zdarma vyřadíme z registru vozidel a všechny ostatní formality vyřídíme za Vás

Máte-li doma či ve firmě vozidlo určené k likvidaci (havarované, zkorodované či jinak poškozené), neváhejte a kontaktujte nás! Ekologická likvidace je podmínkou pro vyřazení vozidla z evidence. V případě, že majitel nedoloží protokol o ekologické likvidaci vozidla, jeho vozidlo nemůže být vyřazeno a jé povinen dále platit pojištění. Veškeré služby provádíme zdarma a bez jiných poplatků, a navíc zaplatíme my Vám. Pro vozidlo zdarma přijedeme, zajistíme protokol o ekologické likvidaci, který je potřebný pro odhlášení z evidence vozidel. Nabízíme i odhlášení vozidla za Vás.

Vyřazení vozidla z registru

Nechcete-li ztrácet svůj čas ve frontách na odborech dopravy, čerpat svoji dovolenou a řešit složitou administrativu se zrušením vozidla? Nechte ekologicky zlikvidovat vozidlo u nás a my vše obstaráme za vás. Vyřazení Vašeho vozidla zajistíme na dopravních odborech pro Vás ZDARMA!
Pokud se rozhodnete vyřadit vozidlo na příslušném odboru dopravy vlastními silami, budete potřebovat následující doklady:

  • Doklad o ekologické likvidaci vozidla – který Vám vystavíme my
  • Velký technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
  • Občanský průkaz, resp. v případě, že je vlastníkem vozidla firma, je nutné doložit živnostenský list nebo jiné oprávnění k podnikání
  • 2 x registrační značka (SPZ)
  • Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel
  • Plná moc v případě, že nejste majitelem vozidla (nemusí být notářsky ověřená)

Zrušení povinného ručení

Jelikož je obvykle povinné ručení sjednáno na dobu neurčitou a pojistným obdobím je zpravidla jeden rok a to nezávisle na zvolené frekvenci splátek (roční, pololetní anebo čtvrtletní). Zrušit smlouvu je možné pouze na základě zaslané výpovědi povinného ručení s podpisem majitele a nebo plně zmocněné osoby nebo firmy. Pojistnou smlouvu díky likvidaci vozidla lze i ukončit odhlášením vozidla, které se provede odevzdáním registračních značek na dopravním inspektorátu. Navíc ukončit povinné ručení díky likvidaci vozidla lze provést kdykoli. Pojišťovně spolu s výpovědi zašleme kopii velkého technického průkazu. Pojištění zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel. Upozorňujeme, že u většiny pojišťoven,v případě ukončení pojistné smlouvy ještě před jejím výročím, jako je například likvidace, si pojišťovny nárokují pojistné do konce měsíce, ve kterém byla doručena písemná výpověď.